ברכתו של מרן שר התורה
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

ברכתו של מרן גדול הדור רבי חיים קנייבסקי שליט"א

ברכתו של מרן ראש הישיבה
הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

ברכתו של מרן גדול הדור רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מכתב קודש ממרן שר התורה ומרן ראש הישיבה שליט"א

מרן ראש הישיבה הגרי"ל שטיינמן זצוקללה"ה