'בתי מדרש'

עבודת קירוב הרחוקים של 'לב לאחים' נעשית בעיקר בלימוד תורה עם המתקרבים. כ-100 'בתי מדרש' פתוחים של 'לב לאחים' פרושים ברחבי הארץ. 'בתי המדרש' מלאים בבעלי בתים מתקרבים המבקשים ללמוד תורה. להכיר את הגמרא, המשנה והשולחן ערוך ולהתקרב עוד אל היהדות.

מדרשות לצעירים 'מתחזקים'

'לב לאחים' מפעיל מדרשות לצעירים 'מתחזקים' בכל רחבי ארה"ק. מאות רבות של בחורים צעירים, בני נוער תלמידי תיכון ונערים עובדים, מגלים רגשי קודש ובאים ללמוד תורה במדרשות. בהופעתם החיצונית הם נראים כמו כל צעיר חילוני בן גילם, אך העדינות והשמחה הפנימית קורנת מהם. הם רוצים 'להתחזק' באמונה, בלימוד תורה ובשמירת מצוות.

מיסיון

במסגרת הפעילות של לב לאחים להצלת ילדי ישראל, עוסקים פעילי הארגון גם במניעת התבוללות והצלה מטמיעה, מצילים נפשות מציפורני המיסיון ועוסקים בהכוונה חינוכית ובהסברה, אנו פועלים כדי ששום יהודי לא יילך לאיבוד.
 

'קירוב רחוקים'

אלפי אברכים ומתנדבים פועלים במסגרת 'לב לאחים' בביקורי בית מדלת לדלת, בשיעורי תורה חוגים והרצאות, בלימוד בחברותא עם מתקרבים וללמד' ובמרכזי הפעילות של 'לב לאחים'.

'הכוונה וייעוץ להבאת ילדי ישראל לחינוך תורני'

ימי הרישום, הימים בהם הורים מחליטים לאיזה בית ספר ירשמו את ילדיהם הוגדרו על ידי גדולי ישראל כ'ימי הדין' לחיים או ח"ו אחרת, לכל ילד וילדה בישראל.
'לב לאחים' עומד תמיד בראש המאבק למתן חינוך תורני לילדי ישראל כאשר כל פעילות הארגון מכוונת למטרה זו.

'טיפול בנוער'

 'לב לאחים' נותנת מענה לצעירים ולצעירות בני מגזר החרדי והדתי, הנמצאים בלבטים ובמצוקות.
הפעילות הן עם בנים והן עם בנות נעשית בדיסקרטיות מלאה ותוך שיתוף פעולה הדוק עם הצוות החינוכי במוסדות התורה והחינוך ועם הורים ובני משפחה.

'מוקד טלפוני'

קו הטלפון 1-800-550-300 הפך לשם דבר והוא מזוהה בציבור עם חינוך ילדי ישראל בתקופת הרישום, ולכל דבר הקשור לפעילות 'לב לאחים'.

'קו ללב'

מוקד טלפוני 'קו ללב' במסגרתו נמצאות פעילות 'לב לאחים' בקשר טלפוני ללימוד משותף ולשיחות אישיות עם נשים רבות בכל חלקי הארץ.

'ארגון בוגרות'

פעילות בתוך בתי הספר התיכוניים בשנות הלימודים י"א י"ב להכוונה לסמינרים עם פנימייה בתאום עם צוות בית הספר. כולל: ימי עיון, מפגשים ושיחות אישיות.