לב לאחים

שותפים להצלת ישראל

מהנעשה בשטח

המלצות גדולי ישראל

ברכתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

"חלילה שלא תאבד
אפילו נשמה אחת מישראל"

דברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקללה"ה
בכינוס 'לב לאחים'