מאות צעירים ומבוגרים הלומדים ב'בתי המדרש' והמדרשות לצעירים 'מתחזקים' של 'לב לאחים' גדשו בליל שישי את בית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק על כל מבואותיו, במעמד אדיר לזכרו ולעילוי נשמתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שחל ביום ראשון.

 

המעמד החל בסדר לימוד משותף של המתקרבים עם אברכים, בדיוק כפי שמתקיים במאות 'בתי מדרש' ומדרשות לצעירים בכל רחבי הארץ. כאשר למדו כולם בריתחא דאורייתא סוגיה מענייני הדלקת נר חנוכה. הרה"ג ר' בונים זילברברג שליט"א הציג לפני המוני המשתתפים שאלה מורכבת בסוגיה הנלמדת והמשתתפים ניסו ליישב את הקושיה בדיבוק חברים.

בעיצומו של הלימוד, הגיע המעמד לשיאו כאשר מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א נכנס להיכל בית הכנסת. הציבור כולו עמד על רגליו וקיבל את מרן שליט"א בהתרגשות ובשירה אדירה.

מרן שר התורה שליט"א הדליק נר זיכרון לנשמת מרן ראש הישיבה זצוק"ל והרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל לב לאחים החל את מעמד ה'סיומים', סיומי המסכתות שנלמדו על ידי המשתתפים בבתי המדרש והמדרשות.

אחד אחד ניגשו הצעירים אל שולחנו של מרן שר התורה שליט"א וסיימו את המסכתות בהתרגשות. ראשון המסיימים היה נער ממדרשה לצעירים אשר סיים ששה סדרי משנה שלמד לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה זצוק"ל. לאחר אמירת הקדיש עברו כל לומדי המדרשות ובתי המדרש לפני מרן שר התורה שליט"א וקיבלו את ברכתו להצלחה בתורה ויראת שמים. היה זה מחזה מרגש ומרנין לב לראות את המוני עמך בית ישראל הבאים ללמוד תורה ומקבלים את ברכת מרן שר התורה שליט"א בשמחה עצומה.

לאחר מכן נשא הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א דברי חיזוק להמוני הלומדים ועם סיומם שב להישמע בהיכל הגדול קול התורה כאשר סדר הלימוד ממשיך בעוצמה.

כאשר שב מרן שר התורה שליט"א לביתו מהמעמד המרומם והאדיר אמר לבני ביתו כי "מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל 'מסר נפשו ל'לב לאחים' משום שאי אפשר לוותר על אף ילד". הדברים שהובאו לידיעת הציבור עוררו התרגשות רבה ורצון בלב כל אחד ואחד להמשיך בדרכו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל ולהיות שותף במסירות הנפש להצלת ילדי ישראל לחינוך של תורה ולקירוב הרחוקים

סיפורים נוספים