המכתבים החמים הממשיכים להגיע לפעילי לב לאחים מעניקים עוד ועוד רגעים של סיפוק ונחת, עידוד בהמשך עבודת
הקודש. הנה מכתב נוסף שהגיע לשולחן המערכת ומקפל מאחוריו עולמות שלמים של זכות לדורות:
"התחלתי את דרכי בבית המדרש של לב לאחים בבאר שבע", מספר הכותב, אברך בן תורה. "ליוו אותי הרכז היקר הרב
שמעון ביטון, ועמו בקודש הרב אורלן פרפרה והרב ישראל לביאד. בעידודם ובעזרתם הצלחתי להיכנס לישיבה קדושה,
ישיבת כף החיים בירושלים".
"לאחר כמה שנים הציעו לי את רעייתי שתחי', בוגרת מדרשת שלהבת בקרית מוצקין. ההורים שלה התחזקו בזכות פעילי
לב לאחים וכך גם היא הלכה אחריהם ונכנסה למדרשה. המשגיח שלי הכיר את הרבנית שלה שלוותה אותה מטעם לב
לאחים והם שידכו בינינו. וב"ה זכינו להיכנס לברית הנישואין כדת משה וישראל ולבנות בית בישראל על טהרת הקודש".
הוא מסיים וכותב כי "היום בסייעתא דשמיא אני אברך בכולל של הרב זלמן הכרמי שליט"א ואשתי עובדת בתיכון של בית
יעקב שהוקם בקרית שמואל. החיים שלנו הם השגחה פרטית בזכות השליחים הטובים של לב לאחים, שליוו אותנו לאורך
כל הדרך!".
שבת מרוממת ומחזקת לקהילת המתחזקים של הרב זלץ
שבת גיבוש מרוממת ומחזקת, נערכה לאחרונה לקהילה הנפלאה של מגיד השיעור הותיק הרב אליהו זלץ שליט"א,
קהילה שמאחוריה סיפור מופלא של מסירות נפש יומיומית להתקרבות להשי"ת.
כבר לפני יותר מ 30- שנה, נענה הרב זלץ לקריאתו של מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך זצוק"ל ויצא לשטח לפעילות הקירוב
של לב לאחים. הוא דפק על דלת משפחה באזור רמת עמידר ברמת גן והציע לקיים שיעור שבועי בביתם. המשיך לאסוף
אחת לאחת, משפחה ועוד משפחה, והחל סבב: בכל שבוע התקיים השיעור בבית אחר, כך זכו גם בני הבית להתחזק,
לשמוע ולהתקרב!
עברו כמה שנים, במהלכם גדל מספר משתתפי השיעור, בית פרטי כבר לא הכיל את הקבוצה והשיעור עבר לבית כנסת
מסודר. הרב זלץ בניהולו של הרכז הרב שלמה וינטרוב, מקדיש את כל כוחותיו לא רק במסירת השיעור השבועי, אלא גם
בקשר רציף וחם עם משפחות משתתפי השיעור, דבר שתרם וסייע להתקדמות הרוחנית של המשפחה כולה.
משיעור לאנשים בודדים, הלכה והתפתחה בראשות הרב זלץ קהילה מלוכדת ומגובשת. החוט המקשר בין כל בני הקהילה
הוא הצימאון לשמוע את דבר ה', והרב זלץ אינו חוסך במאומה כדי להגמיע אותם ברוחניות ככל האפשר… לפני כמה שנים
עבר השיעור הסבה משמעותית והפך להיות שיעור ב'דף היומי'.
בדברי ימיה של הקהילה רשומה אפיזודה מופלאה: לפני מספר שנים, נולד תינוק בשעטו"מ לרב זלץ והתווסף בצהלה
לארבעה אחים קטנטנים. הרב זלץ החליט שמעתה לא יוכל לצאת לשיעורו הקבוע בשעה הכי בוערת – שעת ההשכבה
– ולהשאיר את האשה להתמודד בעצמה עם הטיפול בילדים. הוא יצר קשר עם הרב אורי זוהר שליט"א והודיע לו כי עליו
לפרוש מהעשייה כדי 'לעשות לביתו'.
אך הרב אורי זוהר לא מיהר לוותר על הרב זלץ ובירר בעדינות: "ואולי האשה כן תסכים להתמסר? שמא יורשה לי לשאול
אותה?.. וכך בלילה בהיר של מוצאי שבת בשעת חצות, נשמעו דפיקות על דלת ביתה של השוויגער, שם שהתה היולדת
הטריה. הרב אורי זוהר בפתח. הוא בא להסביר לאשה את גודל הזכות שתהיה לה אם תסכים לוותר על עזרת בעלה
בשעות הערב ותיקח את העול על עצמה…
ואכן הרב זלץ לא פרש. השיעור שלו רק הלך והתפתח, ופירותיו – פירות הילולים. עד עצם היום הזה, מידי יום ביומו,
כולל יום שישי ומוצ"ש, מגיעים ה'וותיקים' ואליהם מתווספים תמיד אנשים חדשים, שמתקבלים בהרבה חמימות ושמחה
ומשתלבים בקהילה הקדושה. במקביל מתקיים אחת לשבוע שיעור מיוחד לנשים, על מנת לאחד אף אותן ולתרום
להתקדמות הרוחנית שלהן.
מידי שנה נערכת שבת גיבוש והתאחדות כמו זו שהתקיימה כעת, גם השנה. שבת מרוממת, בהשתתפות רבנים מיוחדים.
לראות בעיניים את התוצאות של הפעילות הברוכה וההשקעה המרובה!
משפחות שעם אור בעיניים זוכות לקיים תורה ומצוות. אשה שלפני מספר שנים לא שמרה דבר והיום התפילות שלה
שבעלה יעזוב את העבודה וילמד יום שלם, לא רק שיעור יומי… ילדים וילדות שלומדים במסגרות הטובות בבני ברק,
בסמינרים חרדים, בישיבות מצוינות – רק לחשוב מאין הגיעו… וגם משפחות חדשות, שעדיין מגששות דרכן, ומקבלות
בשבת מיוחדת שכזו מנוף אדיר להתקדמות.
מלוא חופנים נחת וסיפוק בעבודת הקודש!
דורות ישרים מבורכים
ביני ובין בני ישראל אות היא
אם הבנים שמחה

סיפורים נוספים