המשפט הזה מקבל משמעות רבה כאשר מביטים על התמונות מלימוד "הקורנה" שמתקיים מידי ערב במקומות שונים בכל הארץ ע"י פעילי לב לאחים המסורים, שלא מוותרים ומגיעים ללימוד עם הנערים לפי כללי משרד הבריאות ולומדים בהאוויר הפתוח , בשעות הערב והלילה והכל מתןך שליחות גדולה למען קירוב בנים לאביהם שבשמים

סיפורים נוספים

פעילויות לב לאחים

יש קונה עולמו בטלפון אחד

דבר אחד שלמדו בלב לאחים מהקורונה…. זה הצמאון הגדול של המתקרבים ללימוד דרך הטלפון, לפחות