לקראת תחילת זמן אלול הבעל"ט בו יזכו מאות בחורים מתחזקים להיכנס בפעם הראשונה לישיבה קדושה ולהרגיש
בחוש את 'שבתי בבית ה' כל ימי חיי' בזכות פעילי לב לאחים, משתף אותנו הרכז המסור הרב אבי גוטשטיין באפיזודה
מרגשת ומחזקת, מפירותיו המשובחים של בית המדרש למתחזקים באשקלון.
אחד הנערים שהשתתפו בלימוד בבית המדרש, היה בקשר הדוק וחזק עם אחד הפעילים, הוא הלך והתקדם והיה ברור
לכולם כי מקומו בישיבה. שני אחיו של הנער כבר חזרו בתשובה אף הם וכיום הם אברכים וזכו להקים בית חרדי אמיתי
לאחר שלמדו בישיבת קרית מלאכי.
לאחרונה התקשר הרב גוטשטיין לאמו של הבחור לשכנעה שתשלח אותו גם לישיבת קרית מלאכי שם יזכה לגדול לפחות
כשני אחיו הגדולים. מיד בתחילת השיחה קטעה האמא את דבריו מבלי לשמוע אפילו את מה שר' אבי ניסה לומר, ואמרה
כי היא לא מעוניינת לשמוע ואין על מה לדבר, ר' אבי ניסה להשחיל כמה מילים אך היא " לא רוצה לשמוע אין על מה
לדבר".
לאחר כמה ימים ניסה שוב להתקשר אליה, ואז הבין כי היא שמעה כי בנה רוצה ללכת לישיבה וזה בכלל לא אכפת לה,
אלא שהוא רצה לישיבה אחרת פחות טובה מישיבת קרית מלאכי. היא לתומה חשבה כי ר' אבי מתקשר בכדי לשכנעה
שתסכים לדעת בנה והיא לא רוצה לשמוע, משום שהיא מעוניינת שבנה יילך רק לקרית מלאכי!
שניהם הבינו את הטעות ופרצו בצחוק, האמא סיימה ואמרה כי עם זה שבניה חוזרים בתשובה היא השלימה, אך אם
כבר – אז שיילכו לישיבות הכי טובות שאפשר!.
חובת השעה בפתח זמן אלול: מכניסים עוד ילד לחינוך תורני וזוכים לנחת מהילדים
כהבטחת גדולי ישראל!
"כמה דמעות שפכת עליו?", זועקות המודעות המעטרות בימים אלה את דפי העיתונות ואת סניפי לב לאחים די בכל אתר
ואתר.
כמידי שנה בימים קדושים אלה, מלווים כולנו את הבנים היקרים שיחי' בלב הומה ובדמעה חמה, בדרכם לספסלי בית
המדרש. אלפי בני הישיבות שיחי' חוזרים בימים אלה בכוחות מחודשים אל הסטנדר ואל עמל התורה, ואנו מלווים אותם
בדאגה ובתפילה חרישית. יחד עם השמחה והגיל נסוכה גם הדאגה – מה יהיה עם הבן יקיר, איך הוא יצליח, האם תהיה
לו חברותא טובה? האם הוא ילמד בחשק? האם הוא ייגרר רק אחרי חברים טובים ולא חלילה ההיפך..?
עבורנו, פעילי לב לאחים, יש תשובה לדאגה הזאת, יש מרגוע ומפלט בהבטחת גדולי ישראל זצוק"ל ועמם עיני העדה
יבדלחט"א שהבטיחו באופן ברור: מידה כנגד מידה! כשאנחנו דואגים לבניו של הקב"ה ומביאים אותם ממרחקים לבית
המדרש, לחינוך התורני ולאורה של התורה הקדושה, גם הוא יתברך יגמול עמנו וידאג שהבנים שלנו יצליחו ויתמידו בבית
המדרש!
וכמידי שנה בימים אלה יוצאים אנו פעילי לב לאחים בפניה לאחינו בני ישראל, לכלל ההורים הדואגים ומביאים גם אליהם
את הבשורה ואת ההבטחה. כדי שגם הם יזכו לאותו רוגע ולאותה ישועה, כדי שגם הם יזכו לקחת חלק עמנו בפעילות
הקודש וכדי שגם הם יזכו לנחת המצופה מצאצאיהם בע"ה, כפי שמבטיחים מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א: "ולכן כל אחד ואחד מחוייב להיות שותף עמהם, וכל המשתתף
עמהם בהצלת ילדי ישראל יזכה שבניו יצליחו בלימודים, בתורה ויראת שמים ולשפע ברכות ממעל"!
רכזי לב לאחים, פעילי שטח ואברכים יקרים!
גם לכם בוודאי יש סיפורים מרגשים, תובנות או רשמים מפעילות הקודש.
המידע הזה חשוב לכולנו, להמשך המפעל הכביר הזה.
אנא צרו קשר עם הרב מנחם וינטר הי"ו ושתפו את המידע לטובת כולנו!
בטלפון לשיחות, הודעות ותמונות: 058-514-4530
או בדוא"ל – infolevleachim@gmail.com
ישר כח ובהצלחה!
עדכון מס' 45 פרשת ראה תשפ"א
ההולכים

סיפורים נוספים