בעקבות המצב ביישובי הדרום, ובחלק מיישובי הצפון, החליטה הממשלה לפנות חלק מהיישובים. רבים פונו לבתי מלונות ברחבי הארץ. מרגע שהמשפחות הגיעו לבתי המלון, נוצרה בעיית חינוך חמורה. תלמידים, שחלקם לומדים בבתי ספר תורניים, נעקרו ממקום לימודם, ומוצאים עצמם חסרי תעסוקה וללא מוסד לימודי.

פעילי 'לב לאחים' נכנסו לתמונה. ראשית, יצאו הרכזים לכלל בתי המלון, באילת, בטבריה, בירושלים, בנתניה ובעוד מקומות, על מנת לאתר את אותם ילדים. חלקם, סודרו בבתי ספר תורניים בסביבת אזור המגורים.

המצב שבו משפחות רבות נעקרו מבתיהם, כאשר ההורים ללא עבודה, והילדים ללא מוסדות חינוך, משפיע רבות על הילדים. מספר אחד הרכזים, שפגש בבית מלון באילת תלמיד, שלומד בבית ספר של החינוך העצמאי, שלא מעוניין לשוב ללימודים. הוא הולך לישון בשעות מאוחרות, וקם גם כן בשעות מאוחרות, ובינתיים מסתובב עם ילדים שאינם ברמת החינוך אותה הוא קיבל. ב'לב לאחים' סידרו לו אברך, שמגיע לקחת אותו בכל יום למשך שעתיים למסגרת חינוכית, ובכך מנסים להצילו. "אמרתי לנער" הוא מספר "שכעת זו עת צרה ליעקב, והחיילים בחזית זקוקים לתפילות וללימוד שלנו. הילד השתכנע, וב"ה הולך למסגרת".

הרכז בטבריה הרב שי נחמני מספר, שפגש בבית מלון בטבריה תלמיד ישיבה מעכו, שהצהיר כי הוא לא מעוניין לשוב לישיבה. "יש לו בבית מלון תכניות ופעילויות, שמיותר לציין שהכל באווירה לא תורנית, אבל טוב לו כך. ולצערנו הוא יורד ברוחניות". והפתרון: ב'לב לאחים' איתרו אברך, שמגיע ללמוד אתו מדי יום. התלמיד כ"כ נהנה, שכבר התחיל להגיע מיוזמתו ללמוד עם האברך בכולל. ולאחר כמה ימים, הכניסו אותו ללמוד בישיבה בטבריה.

בבית מלון נוסף, פגש אחד הפעילים תלמיד שלמד בחינוך תורני בשדרות. הוא לא רצה ללכת למסגרת אחרת. נציגי משרד החינוך בבית המלון, ביקשו את התערבות אנשי 'לב לאחים'. ואכן, אחד הפעילים שוחח עם הנער, והציע לו אתגר, לסיים מסכת מועד קטן בתוך שבוע, והוא כמובן יתגמל אותו. וב"ה, בשבוע האחרון זכה התלמיד לעשות סיום מסכת.

סיפורים נוספים