בביקורו האחרון של הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א באחד מבתי המדרש 'באר יעקב', ניגש אליו אחד הלומדים, אייל אוחיון שמו, וסיפר לו: "בתחילת דרכי בעולם התשובה, חיפשתי רב שילמד אותי תורה. במשך חצי שנה חיפשתי, ולא מצאתי. הגעתי ערב אחד לכותל המערבי, עמדתי מול הכותל וביקשתי מבורא, שירחם עליי ויעזור לי למצוא רב שיעזור לי להתקדם בלימוד".

רק יצא מרחבת הכותל, ומי ניגש אליו? פעיל הכותל של ' לב  לאחים '. ומה הוא מציע לו אם לא "ללמוד בחברותא עם אברך…"

"לא האמנתי למשמע אוזניי" מספר אייל. מאז ועד היום, זוכה אייל ללמוד בחברותא בבית המדרש. הוא זוכה לשמור תורה ומצוות והבן הוא נכנס ללמוד בבית הספר התורני "אקדמי" בבאר יעקב. וברוך ה' עולה ועולה במעלות התורה. כוחה של תפילה…

סיפורים נוספים