גם תחת מגבלות משרד הבריאות לא וויתרו הלומדים להגיע וללמוד לפי הוראות משרד הבריאות אומנם בריחוק , אבל בקירוב לבבות מיוחד

סיפורים נוספים

פעילויות לב לאחים

יש קונה עולמו בטלפון אחד

דבר אחד שלמדו בלב לאחים מהקורונה…. זה הצמאון הגדול של המתקרבים ללימוד דרך הטלפון, לפחות

מהנעשה בשטח

ביקור מחזק בערי הצפון

בסיור מיוחד שהתקיים ע"י הנהלת לב לאחים בראשות המנכ"ל הרב אליעזר סורצקין שליט"א ומנהל הארגון

מהנעשה בשטח

לומדים בצל הקורונה

גם תחת מגבלות משרד הבריאות לא וויתרו הלומדים להגיע וללמוד לפי הוראות משרד הבריאות אומנם