ימי מבצע 'שומר החומות' הגיעו בדיוק בימי החיזוק, שלושת ימי הגבלה בהם גובר קול התורה בבתי המדרש של לב
לאחים ברחבי הארץ. אולם גם באזורים הנמצאים תחת האש, רואים מראה מופלא ומפעים בו הנערים ממשיכים לבוא
וללמוד למרות הכל וממשיכים את קול התורה במקלטים ובמרחבים המוגנים.
בבית המדרש בשוהם נשמעה אזעקה באמצע השיעור והנערים שיצאו מיד למרחב המוגן ביקשו ממגיד השיעור שלא
יפסיק את דבריו. וכך, בעמידה בין הקירות המוגנים המשיכו לשמוע דברי אלוקים חיים בבחינת תורה מגנא ומצלא.
מחזה לא שגרתי נראה גם בעיר המדממת אשקלון, שם פועלים כמה בתי מדרש למתחזקים ע"י לב לאחים בראשם עומד
הרכז הרב אבי גוטשטיין. בכובעו השני משמש הרב גוטשטיין גם כמתנדב זק"א המשובץ בפעילות הכוננות והחירום בעיר.
ביום הקשה הזה בו ספגה אשקלון מטחי ירי כבדים, הוזעק הרב גוטשטיין לטפל בזירות האסון בהן נהרגו שתי נשים
מפגיעת טיל. כשסיים כעבור שעות אחדות את מלאכת הקודש הוא יצר קשר עם הנערים האמורים להשתתף בשיעור כדי
לשמוע מהם האם הם בכלל מעוניינים לבוא וללמוד בלילה נורא כזה.
הנערים השיבו פה אחד כי דווקא בלילה כזה בו התבטלו כמה שיעורי תורה בעיר, הם ישמחו לבוא וללמוד בבית המדרש
למתחזקים של לב לאחים. הרב גוטשטיין לא בזבז זמן והגיע מיד כשהאפוד עליו והקסדה לראשו כחלק מהכוננות בה
נמצאים כוחות החירום בעיר.
בעקבות המצב החליט הרב גוטשטיין להעביר את השיעור לבית כנסת אחר הממוקם במקלט. הנערים אמרו לאחר
השיעור כי הם מבקשים לקיים את השיעור גם מחר וכי שעה זו של לימוד תורה השיבה את נפשם וחיזקה אותם בימים
קשים אלה.

סיפורים נוספים

מהנעשה בשטח

משכני ונרוצה

הרב יהושע לוליכט מספר אמנם אנו בראש חודש אדר, אבל זהו לא סיפור פורימי, אלא

מהנעשה בשטח

מאחורי המסכה

סיפורון לא שגרתי נוסף, מגיע אלינו בימים מעפולה. ביום רביעי האחרון, עוסק ר' יהודה כהרגלו