שכונה אחת בירושלים, סמוך לשריד בית מקדשנו, זוכה למהפך תורני עצום בשנים האחרונות. ביום ראשון הקרוב, ר"ח אלול, יצאו ממנה בנים לישיבות. # באותו יום בבקר, יפתחו עוד כיתות גן בגני 'איילת השחר' שבשכונה על שמו של רבן של ישראל זצוק"ל שליווה את תחילת המהפך בשכונה. # איש אחד בשכונה אחת שמחולל מהפכה בלתי נתפסת על הדעת. # בפתחו של חודש התשובה 'והשיב לב בנים על אבותם'.

ח. כהנוביץ

סיפורים נוספים

פעילויות לב לאחים

יש קונה עולמו בטלפון אחד

דבר אחד שלמדו בלב לאחים מהקורונה…. זה הצמאון הגדול של המתקרבים ללימוד דרך הטלפון, לפחות