בסיור מיוחד שהתקיים ע"י הנהלת לב לאחים

בראשות המנכ"ל הרב אליעזר סורצקין שליט"א

ומנהל הארגון הרב אברהם זייבלד שליט"א

נשאו השניים דברי חיזוק בפני באי בית המדרש, על הזכות המיוחדת דווקא בימים אלו להגיע ולהתמיד בשיעורים , המשא המרכזי של מנכ"ל הארגון התקיים מיד בסיום שיעור תורני מלא בחדוות התורה כאשר כל המשתתפים מציינים לשבח את הפעילים החשובים ובראשם את הרכז החשוב הרב מנחם קפלן שליט"א  שגם בימים שכל בתי הכנסיות היו סגורים הקפידו להקליט שיעורים דרך הטלפון ע"מ להמשיך את רצף השיעורים, ועכשיו מיד כשהוסרו ההגבלות פתחו את בית המדרש ביתר שאת וביתר עוז

סיפורים נוספים

פעילויות לב לאחים

יש קונה עולמו בטלפון אחד

דבר אחד שלמדו בלב לאחים מהקורונה…. זה הצמאון הגדול של המתקרבים ללימוד דרך הטלפון, לפחות

מהנעשה בשטח

ביקור מחזק בערי הצפון

בסיור מיוחד שהתקיים ע"י הנהלת לב לאחים בראשות המנכ"ל הרב אליעזר סורצקין שליט"א ומנהל הארגון

מהנעשה בשטח

לומדים בצל הקורונה

גם תחת מגבלות משרד הבריאות לא וויתרו הלומדים להגיע וללמוד לפי הוראות משרד הבריאות אומנם